Үйлчилгээ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ

Монгол Солонгос хоёр орны хооронд гүүр болж төрийн болон хувийн хэвшлийн албан байгууллага хоорондын харилцан туршлага солилцох , уулзалт семинар сургалт зохион байгуулах түүнд ажилчдыг хамруулах улмаар байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг сурталчилах зорилготойгоор 2 орны хооронд үзэсгэлэн яармаг хурал семинарыг байнга зохион байгуулж байна.

Итгэл дагаж амжилт ирнэ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ

МОНГОЛ СОЛОНГОС УЛСЫН ЭКСПО, СЕМИНАР ЭНТЕРТАЙНМЕНТ СУРГАЛТ