Үйлчилгээ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

Манай компани нь АНУ-ын ерөнхий боловсролыг өөрийн орны хүүхдүүдэд эзэмшүүлэх үүднээс Филиппин , Хятад улс дахь америкийн салбар сургууль болох Сантфауль /St.Paul American School/ ахлах сургуульд элсэлт авч байна. Уг сургуулийг төгссөнөөр тухайн суралцаж буй улсынхаа болон АНУ-ын ахлах сургуулийн давхар гэрчилгээтэй төгсдөгөөрөө бас нэгэн давуу талтай.

Итгэл дагаж амжилт ирнэ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

АНУ-ын ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ