Үйлчилгээ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо шинжилгээ багтсан багц аялалд хамрагдах боломжтой. Уг багц аялалаар та БНСУ-ын томоохон эмнэлгүүдэд үзүүлэх бүрэн боломжтой юм. Мөн БНСУ-ын түүхэн дурсгалт газруудыг үзэх үзвэр үйлчилгээний зардал, хоол, аялалын автобус, хөтөч, зочид буудал зэрэг бүхий л үйлчилгээ багтсан байдаг.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ