Үйлчилгээ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

Бид жил бүр өсвөр үеийн хүүхдийн англи, солонгос хэлний сургалттай зуны аялал болон К-ПОП тоглолт үзэх аялалуудыг зохион байгуулж уг хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд 170 гаруй хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй Бусан хотноо болсон Азийн соёлын томоохон нэгдсэн арга хэмжээ болох К-ПОП дуу бүжгийн тоглолт үзэх аялал, хэлний сургалттай 14 хоногийн зуны кэмп аялалыг 70 гаруй хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй амжилттай зохион байгууллаа.

Итгэл дагаж амжилт ирнэ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХДИЙН АЯЛАЛ