• yanjaa3937@yahoo.com   |    
 • (+976) , 99133937

  КОН ЯН ИХ СУРГУУЛЬ

  КОН ЯН ИХ СУРГУУЛЬ

  Кон Ян их сургуульд суралцсанаар та өөрийн мөрөөдлийг олж  түүнийг гартаа атгах болно. Кон Ян их сургууль нь 1991 онд “Хүмүүнлэг,энэрэнгүй, аливаад шударга замыг сонгогч, ирээдүйн түүхийг бүтээгч чадварлаг боловсон хүчний дуу хоолой болцгооё” гэсэн уриаг зорилгоо болгож  анх үүд хаалгаа нээсэн. Ийнхүү   баклавр болон бусад сургалтын хөтөлбөртөө оюутнуудынхаа санал хүсэлтийг  тусгаж “Оюутан төвтэй их сургууль”гэсэн нэрээ өндөрт хадгалсаар ирсэн юм. Нийт 8 салбар сургуультай , 41 мэргэжлийн тэнхимтэй.   

  Кон Ян их сургууль маань  Нунсан болон Тэжон хотуудад цогцолбор сургуулиудаа сүндэрлүүлсээр байна. Мөн“ Глобал боловсон хүчний хөтөлбөр” хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд оюутнуудаа хилийн чанадад дадлага хийлгэж, мэргэжил чадварын хувьд  глобалчилалын эрин зуунд  хөл нийлүүлэн алхаж чадах хэмжээнд боловсрол эзэмшүүлэхийн тулд өндөр мэдлэгтэй багш боловсон хүчний баг  ажиллаж байна.

  Мөн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхийн тулд 700 гаруй байгууллагтай гэрээ хийж хөдөлмөрийн зах зээлд гарахаас нь өмнө оюутнуудаа дадлагажуулж байна. Ийнхүү  сургалт сайтай их сургууль, сургалт дадлагыг хослуулсан  их сургуулиар удаа дараа шалгарч байсан.

  Манай сургууль нь өнөөгийн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан боловсон хүчинг бэлтгэхдээ сургалтын хөтөлбөрийг байнга шинэчилж сэргээн сайжруулсаар байдаг. Оюутан анх элссэн цагаас хойш хариуцсан багш дааж авах бөгөөд, оюутны суралцах байдал болон зан ааш зэрэг т олон талын судалгаа хийж , цаашид хэрхэн амжилттай суралцахад нь байнга зөвөлгөө өгч байна. Мөн оюутан өөрийн хүссэн олон нийтийн ажил болон сургалт дугуйлан оюутны клубт элсэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой юм.

  Баклаврын сургуулиуд:

  Нийгмийн хамгаалал боловсролын сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Сэтгэл  зүйн зөвөлгөө эмчилгээний тэнхим
  • \r\n
  • Нийгмийн хамгааллын тэнхим
  • \r\n
  • Бага насны хүүхдийн хүмүүжил сургалтын тэнхим
  • \r\n
  • Сургуулийн өмнөх  хүүхдийн боловсролын тэнхим
  • \r\n
  • Бага дунд боловсролын тусгай сургалтын тэнхим
  • \r\n
  • Дунд сургуулийн  тусгай сургалт боловсролын тэнхим
  • \r\n
  • Нийгмийн халамж – Хувь хүний сургалтын тэнхим ( Personal Training )
  • \r\n
  \r\n

  Олон улсын менежментийн сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Олон улсын менежментийн факультет
  • \r\n
  • Олон улсын санхүү эдийн засгийн тэнхим
  • \r\n
  • Татварын тэнхим
  • \r\n
  • Зочид буудал аялал жуулчлалын тэнхим
  • \r\n
  • Хятад , Япон орны факультет
  • \r\n
  \r\n

  Цэрэг цагдаагийн сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Батлан хамгаалах цагдаагийн удирдлагын факультет
  • \r\n
  • Цэргийн албан хаагчийн тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  Эмчилгээний технологийн сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Эмчилгээний техникийн тэнхим
  • \r\n
  • Эмчилгээний IT технологийн тэнхим
  • \r\n
  • Эмнэлэгийн тохижилт дизайны тэнхим
  • \r\n
  • Эм зүйн тэнхим
  • \r\n
  • Эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  Шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Дижитал мэдээллийн тэнхим (Digital Content)
  • \r\n
  • Дизайны тэнхим
  • \r\n
  • Спорт дасгалжуулагчын  тэнхим
  • \r\n
  • Эмчилгээний  гоо сайханы тэнхим
  • \r\n
  • Нано технологи биохимийн тэнхим
  • \r\n
  • Барилгын инженер технологийн тэнхим
  • \r\n
  • Машин механизмийн  инженерийн тэнхим
  • \r\n
  • Мэдээлэл хамгааллын тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  Анагаах ухааны сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Анагаах ухааны тэнхим
  • \r\n
  • Сувилахуйн ухааны тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  Анагаахын шинжлэх ухааны сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Төрөлжсөн эмчилгээний тэнхим
  • \r\n
  • Эмнэлэгийн удирдлагийн тэнхим
  • \r\n
  • Хараа зүйн тэнхим
  • \r\n
  • Клиник эмгэгийн тэнхим
  • \r\n
  • Цацраг туяа, эмчилгээний тэнхим
  • \r\n
  • Шүд, эрүү нүүр судлалын  тэнхим
  • \r\n
  • Рентгэн техник,физик эмчилгээний тэнхим
  • \r\n
  • Түргэн тусламж үйлчилгээний  тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  Ур чадвар, уран сэтгэмж урлалын сургууль

  \r\n
   \r\n
  • IT нэгдсэн факультет
  • \r\n
  • Global Frontier School
  • \r\n
  • Био эм зүйн факультет
  • \r\n
  • Дизайны нэгдсэн факультет
  • \r\n
  \r\n

  Магистрийн сургууль
  1.Суурь мэдлэгийн сургууль

  \r\n
   \r\n
  1. Магистрийн сургалт  - Бизнесийн удирдлагын тэнхим , засаг захиргааны удирдлагын тэнхим, эмнэлэгийн удирдлагын  тэнхим, сэтгэл зүйн зөвөлгөөний тэнхим, химийн шинжлэх ухааны тэнхим, тусгай боловсролын тэнхим, эрүүл мэндийн тэнхим, сувилхуйн ухааны тэнхим, эм зүйн тэнхим, анагаах ухааны тэнхим, шүдний эрүүл ахуйн тэнхим
  2. \r\n
  3. Докторын сургалт - Сэтгэл зүйн зөвөлгөөний тэнхим, тусгай боловсролын тэнхим, гадаад хэл, солонгос хэл судлалын тэнхим, эмчилгээний  гоо сайханы тэнхим, химийн шинжлэх ухааны тэнхим, цацрагт туяа эмчилгээний тэнхим, сувилахуйн ухааны тэнхим, клиник эмгэг зүй судлалын  тэнхим, машин механизмийн тэнхим, барилгын инженер технологийн тэнхим, химийн технологийн тэнхим, эмийн түүхий эдийн тэнхим, эмчилгээний техникийн тэнхим, анагаах ухааны тэнхим
  4. \r\n
  \r\n

  2.Бизнесийн удирдлага болон нийгмийн халамжийн сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Магистрийн сургалт – Бизнесийн удирдлагын тэнхим, нийгмийн халамжийн тэнхим, эмчилгээний аялал жуулчлалын маркетингийн тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  3.Боловсролын сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Магистрийн сургалт – Сэтгэл зүйн боловсролын мэргэжилтэн, бага насны хүүхдийн боловсролын мэргэжилтэн, орон нутгийн соёл  боловсролын арга зүйч мэргэжилтэн, боловсрол судлалын арга зүйч удирдлагын мэргэжилтэн, математикийн боловсролын мэргэжилтэн
  • \r\n
  \r\n

  4.Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Магистрийн сургалт – Эмнэлэгийн удирдлагын тэнхим, эрүүл мэндийн тэнхим, спорт дасгалжуулагчын тэнхим, шүдний эрүүл ахуйн тэнхим, хараа зүйн тэнхим, төрөлжсөн эмчилгээний тэнхим, физик эмчилгээний тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  5.Цэрэг цагдаагийн удирдлагын сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Магистрийн сургалт – Цэргийн албан хаагчийн тэнхим, цэрэг цагдаагийн ажилтны сэтгэл зүйн тэнхим, улсын  батлан хамгаалах нөөцийн тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  6.Сэтгэл зүйн зөвөлгөө ярилцлагын тэнхим

  \r\n
   \r\n
  • Магистрийн сургалт - Сэтгэл зүйн зөвөлгөө ярилцлагын тэнхим
  • \r\n
  \r\n

  7.Эмчилгээний бус  био тэнхим

  \r\n
   \r\n
  • Хорт бодисын үнэлгээний тэнхим
  • \r\n
  ШИНЭ ЭЛСЭЛТ
  2018 оны 09 сарын элсэлт
  Сургуулын нэр | Бүртгэл эхлэх
  ГИГ ДУН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-19
  КЕН- ҮНЬ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  КОН ЯН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  САНМЁН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  СОУИС 2018-04-18
  ЁНСЭ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-02-22
  КЁНГИ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-16
  ИНХА ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-04
  ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ 2018-04-10
  ЧОНЖҮ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-20