• yanjaa3937@yahoo.com   |    
 • (+976) , 99133937

  “Гиг-Дун” их сургууль

  “Гиг-Дун” их сургууль

  Чүнчон аймгийн “Гиг-Дун” их сургууль нь 1997 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Сөүл хоттой маш ойрхон байрладаг. Одоогоор бакалаврын 11-н салбар их сургуульд 38-н тэнхим, магистр докторын 5-н салбар их сургуульд 22 тэнхимтэйгээр боловсролын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн их сургууль нь өөрийн номын сан, олон улсын хэлний төвтэйгээс гадна нийгэм халамжийн сургалтын төв, менежментийн судалгааны төв, мобайл менежментийн судалгааны төв, дизайн судалгааны төв, аялал жуулчлал-соёлын судалгааны төв гэх мэт олон салбар байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллажбайна. 

  Бакалаврын сургууль Бизнес менежментийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Глобал менежментийн анги
  • \r\n
  • Мэдээлэл удирдлагын анги
  • \r\n
  • Зочид буудал, аялал жуулчлалын анги
  • \r\n
  • Зочид буудал, рестораны тогоочийн анги
  • \r\n
  • Хөрөнгө зохицуулалтын анги
  • \r\n
  \r\n

  Нийгэм халамжийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Нийгмийн халамжийн анги
  • \r\n
  • Олон нийтийн хэрэгсэл, зар сурталчилгааны анги
  • \r\n
  • Цагдаагийн удирдлагын анги
  • \r\n
  • Хятадын гадаад худалдааны хуулийн анги
  • \r\n
  • Хот төлөвлөлтийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Гадаад хэлний их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Англи хэлний анги
  • \r\n
  • Япон хэлний анги
  • \r\n
  • Хятад хэлний анги
  • \r\n
  \r\n

  Боловсролын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Дунд сургуулийн багшийн анги
  • \r\n
  • Бага сургуулийн багшийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Нисэхийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Нисэхийн жолоодлогын анги
  • \r\n
  • Нисэхийн засварын анги
  • \r\n
  • Нисэхийн жолоодлого үйлчилгээний анги
  • \r\n
  • Хятадын нисэхийн жолоодлого үйлчилгээний анги
  • \r\n
  \r\n

  Эрүүл мэндийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Сувилахуйн ухааны анги
  • \r\n
  • Нүдний шилний технологийн анги
  • \r\n
  • Цацраг туяаны анги
  • \r\n
  • Клиникийн анги
  • \r\n
  • Ажил мэргэжлийн эмчилгээний анги
  • \r\n
  \r\n

  Биологийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Уламжлалт тан үйлдвэрлэл, технологийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Инженерийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Ubiquitous мэдээлэл технологийн анги
  • \r\n
  • Нарны эрчим хүчний анги
  • \r\n
  • Ухаалаг утасны технологийн анги
  • \r\n
  • Хагас дамжуулагч тоног төхөөрөмжийн анги
  • \r\n
  • Цахим ертөнцийн аюулгүй байдлыг хангах анги
  • \r\n
  \r\n

  Дизайны их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Аж ахуйн дизайны анги
  • \r\n
  • Дизайны анги
  • \r\n
  • Орчны дизайны анги
  • \r\n
  • Зар сурталчилгааны дизайны анги
  • \r\n
  \r\n

  Урлагийн их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Дүрс бичлэг зохион бүтээх анги
  • \r\n
  • Жүжигчний анги
  • \r\n
  • Медиа контенцийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Биеийн тамирын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Биеийн тамирын анги
  • \r\n
  \r\n

  Магистр докторын их сургууль Ерөнхий магистр докторын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Менежментийн анги
  • \r\n
  • Мэдээлэл холбооны анги
  • \r\n
  • Эрчим хүч, хагас дамжуулагчийн анги
  • \r\n
  • Дизайны анги
  • \r\n
  • Тоглолт, дүрс бичлэгийн анги
  • \r\n
  • Нисэхийн жолоодлого, үйлчилгээний анги
  • \r\n
  • Ухаалаг утасны технологийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Боловсролын магистр докторын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Боловсрол удирдлагын анги
  • \r\n
  • Зөвлөлгөө, сургалтын анги
  • \r\n
  • Компьютер сургалтын анги
  • \r\n
  • Боловсролын анги
  • \r\n
  \r\n

  Глобал магистр докторын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Бизнес удирдлагын анги
  • \r\n
  • Нийгмийн халамжийн анги
  • \r\n
  • Олон улсын худалдааны анги
  • \r\n
  • Нисэхийн үйлчилгээ удирдлагын анги
  • \r\n
  • Зочид буудал, аялал жуулчлалын удирдлагын анги
  • \r\n
  • Сэтгэл зүйн эмчилгээний анги
  • \r\n
  • Цагдаагийн удирдлагын анги
  • \r\n
  \r\n

  Эрүүл мэндийн магистр доктрын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Эрүүл мэндийн анги
  • \r\n
  \r\n

  Олон улсын хөгжлийн магистр докторын их сургууль

  \r\n
   \r\n
  • Олон улсын бизнесийн удирдлагын анги
  • \r\n
  • Бүс нутаг хөгжлийн анги
  • \r\n
  • Хүний хөгжлийн анги
  • \r\n
  ШИНЭ ЭЛСЭЛТ
  2018 оны 09 сарын элсэлт
  Сургуулын нэр | Бүртгэл эхлэх
  ГИГ ДУН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-19
  КЕН- ҮНЬ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  КОН ЯН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  САНМЁН ИХ СУРГУУЛЬ 2018-03-22
  СОУИС 2018-04-18
  ЁНСЭ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-02-22
  КЁНГИ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-16
  ИНХА ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-04
  ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ 2018-04-10
  ЧОНЖҮ ИХ СУРГУУЛЬ 2018-04-20