• yanjaa3937@yahoo.com   |    
  • (+976) , 99133937

    Сүхбаатарын талбайн гэрэлтүүлэг

    Сүхбаатарын талбайн гэрэлтүүлэг

    “Ай Эйч Си”ХХК-нь их жанжин Сүхбаатарын хөшөөг гэрэлтүүлэх ажлыг хийв.Уг гэрэлтүүлгийн ажлын хүрээнд Цонжин болдог болон Багануур дүүргийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  талбайн  гэрэлтүүлгэнд уг проекторын гэрлийг мөн байрлуулсан юм. 

    2015-10-17