• yanjaa3937@yahoo.com   |    
  • (+976) , 99133937

    Солонгос улсын KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH-ийн аялал

    Солонгос улсын KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH-ийн аялал

    Монголын цахилгаан эрчим хүч ба  цахилгаан станц болон ECO цахилгаан үүсгэвэрийн судалгааны хүрээнд харилцан хамтын ажиллагаа хийх талаарх FORUM уулзалт хийлээ.

    2015-08-20